Nghệ thuật gấp giấy Estudio Guardabosques

Nghệ thuật gấp giấy Estudio Guardabosques do hai nhà thiết kế Carolina Silvero và Juan Nicolás Elizalde làm việc tại Buenos Aires, Argentina sáng lập nên.

Họ đưa ra các ý tưởng và concept cho các dự án về thời trang, quảng cáo, phim ảnh và một số lĩnh vực nghệ thuật khác…Họ rất đam mê và yêu thích công việc này. Sau đây là bộ sưu tập một số tác phẩm về Nghệ thuật gấp giấy Estudio Guardabosques.

Nghệ thuật gấp giấy Estudio Guardabosques

Nghệ thuật gấp giấy Estudio Guardabosques

  • Gấp chim bằng giấy
Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

Gấp chim bằng giấy artforkids.com.vn

  • Gấp con cáo bằng giấy
Gấp con cáo bằng giấy

Gấp con cáo bằng giấy

Gấp con cáo bằng giấy

Gấp con cáo bằng giấy

  • Gấp con gấu bằng giấy
gap con gau bang giay

gap con gau bang giay

Nghệ thuật gấp giấy Estudio Guardabosques

Tổng hợp và biên soạn Art For Kids Creative Center

Facebook Comments

1 Thích
2096 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung