Lớp vẽ truyện tranh Manga  cơ bản dành cho trẻ từ 8 tuổi trở lên, có sở thích vẽ truyện tranh, thích vẽ các nhân vật hoạt hình, tranh biếm họa. Khóa học vẽ truyện tranh Manga còn phù hợp với những ai có sở thích trở thành Họa sĩ truyện tranh. Trẻ học được […]

Đọc thêm