Thay vì nuông chiều theo sở thích của con, để chúng lệ thuộc vào công nghệ và thú vui vô bổ. Những người thành công hiểu rằng, con cái họ cần được rèn luyện và sinh hoạt khoa học, đồng thời, thiết lập những thói quen và đức tính tốt. Cựu tổng thống Obama: Nói […]

Đọc thêm

3 cách để dạy ngôn ngữ, toán học và khoa học thông qua các hoạt động hàng ngày cho trẻ. Nếu bạn không muốn gửi con mình vào các lớp học ngay từ khi trẻ còn quá nhỏ, bạn có thể sử dụng các hoạt động hàng ngày để dạy cho con mình tiếng Anh, […]

Đọc thêm