Chúng ta đều biết được rằng hoạt động trí tuệ chịu sự khống chế của não, song não lại chia thành hai bán cầu là bán cầu não phải và bán cầu não trái và hai bán cầu này có ưu thế, chức năng khác nhau đặc biệt đối với các trẻ nhỏ. Não trái […]

Đọc thêm